Historie

Begin de jaren 60 werd in de schoot van Brandweer Veurne een Volleybalploeg gesticht die aantrad onder de respectievelijke naam Brandweer Veurne.
De ploeg maakte destijds een steile opgang. Het voorbeeld van deze herenploeg inspireerde in de loop der jaren verschillende mensen in de streek om ook de sport te gaan beoefenen in georganiseerd clubverband.


Het ontstaan van verschillende teams was een feit, Nidavo, Paniko enzoverder zagen het levenslicht. Enkele decennia later kwam een fusiegolf tot stand, ingegeven door sportieve en extra sportieve omstandigheden. Twee grotere clubs hielden in de regio stand, VEPAKO (Veurne De Panne en Koksijde) NIDAVO (Nieuwpoort) .


Nidavo herbergde enkel damesvolleybal en recruteerde voornamelijk van Nieuwpoort tot Middelkerke en schopte het tot in de nationale reeksen.
VEPAKO was de fusieclub uit verschillende clubs en kende vooral bij de heren enkele topjaren.


Eind de jaren 90, begin de jaren 2000 sloegen de enig overgebleven teams aan de Westkust de handen in elkaar en waren door het tanend ledenaantal en de financiële perikelen genoodzaakt om over te gaan tot een fusieclub. VT Nivo Koksijde was geboren.


Al snel werd duidelijk dat het samengaan van de 2 clubs niet garant stond voor succes. Sportieve en extra sportieve problemen bleven de kop op steken en al snel werd de hulp ingeroepen van een aantal externen die het bestuur uit de nood moesten helpen. Stilaan werd de vereniging opnieuw een club onder de vernieuwde impulsen.


In 2010 werd het nieuwe sportieve project geschreven met de focus op ambitie en uitgebreide jeugdwerking onder leiding van sportief coördinator Frank Lobel die een belangrijke toegevoegde waarde betekent voor de vereniging. Een nieuwe missie werd geschreven en er werd van meet af aan gewerkt in functie van de uitgeschreven doelstellingen.


Vanaf het nieuwe seizoen 2012 kent de club een metamorfose. Het fusieverhaal brengt geen toegevoegde waarde en het mooie verhaal van de sportieve gemeente Koksijde wint aan belang. Koksijde zet net zoals een aantal bedrijven zijn schouders onder dit project. Nieuwe clubkleuren geven de richting aan voor een frisse dynamische en gestructureerde vereniging. Vernieuwing rond de sportief verantwoordelijken, het beste trainerskorps ooit, blijvende en versnelde focus op de jeugdwerking, een nieuwe website, doorgedreven rekrutering met een bijhorend scholen initiatief zijn maar een greep uit de vernieuwingen die nu worden doorgevoerd. VT Koksijde is geen korte termijn project en is geen snel bedachte verandering, 2012 staat nu reeds geboekstaafd als het jaar waarin de basis werd gelegd voor een lange termijnplan waar nog jaren volleyplezier, gedreven door passie en ambitie , zal beleefd worden!

Het verhaal Dominique Baeyens

Een samenwerking tussen een Europese Topcoach en een lokale volleyvereniging vergt waarschijnlijk enige uitleg en komt uiteraard niet zomaar tot stand.


De zaadjes voor een dergelijke samenwerking werden eigenlijk reeds eind 2009 gepland. In deze periode werd binnen de club nagedacht over de toekomst van het regionale volleybal en werd in 2010 een nieuw sportief project geschreven.
Onder impuls van Frank Lobel kwam dit project met focus op rekrutering en jeugdwerking stap voor stap geïmplementeerd binnen de club. Een doelgerichte visie met een horizon die minstens reikt tot 2020.


Hard werken was (en is) de boodschap voor iedereen die betrokken is bij dit vernieuwde project. Ondertussen moest Frank Lobel noodgedwongen de eerste damesploeg onder zijn hoede nemen in samenwerking met Sven Moonen met succes!


Eind vorig seizoen werd de samenwerking met Frank Lobel voor de komende jaren bevestigd als hoofdtrainer. Om het sportieve project verder te kunnen uitrollen en om eveneens een versnelling hoger te kunnen schakelen moest beroep gedaan worden op mensen met kennis en kunde , die zichzelf reeds bewezen in de sport. Talrijke gesprekken met mogelijke kandidaten konden niet het antwoord bieden op de vraag van de club om de focuspunten in de werking nog meer in de verf te zetten en verder te werken op de plannen die er liggen om zodoende de ambities die werden uitgetekend te realiseren. Zodoende werd de topper der toppers aangezocht om aan tafel te zitten om de club de perspectieven te bieden die het nodig heeft. Na een telefonisch onderhoud werden de gesprekken snel opgestart met het gekende resultaat.


Dominique Baeyens voorstellen hoeft niet meer. We leerden Dominique Baeyens kennen als een echte prof, gebeten door het spelletje, een vernieuwende kijk op volleybal, onmetelijk gedreven om de sport zn plaats te geven die het verdient ! Gedisciplineerd, streng correct maar zeker en vast menselijk en open voor allerlei discussies. Het samenzitten met Dominique bracht discussies op gang rond de toekomst van de sport, het teruglopende aantal clubs in de provincies, de moeilijke rekrutering van jongens, de nieuwe generatie die minder aan gestructureerd sporten wil doen, opvoeding in het algemeen, toekomstgericht denken enz. enz. enorm boeiend allemaal!


Binnen de club zal Dominique de adviserende rol naar de sportieve staf op zich nemen en de focuspunten verder uitwerken: rekrutering en de huidige teams en coaches sturen naar de doelstellingen die uitgetekend zijn. Tevens zal hij nieuwe initiatieven ontwikkelen die ruimer kunnen gaan dan de eigen werking.
Het West-Vlaamse volleybal, waar hij toch door zijn 15 jaar lange Roeselaarse periode een bijzonder hart voor heeft, duwen in de richting waar groei het sleutelwoord moet zijn .


Kortom, we staan voor een periode waar heel wat uitdagingen een passend antwoord verdienen, niet allen binnen Koksijde maar binnen gans de provincies en zelfs landelijk . VT Koksijde en Dominique Baeyens slaan de handen in elkaar in een poging om die antwoorden in ieder geval te kunnen bieden.