Sportieve cel

Christophe De Clerq
Dominique Baeyens
 • Sportief Adviseur
Damian Rommens
Peter Tanghe
 • Sportieve Organisator

Sportief Adviseur Dominique Baeyens

De Sportief Adviseur is het aanspreekpunt bij uitstek voor trainers en spelers voor tecnisch tactische info en richtlijnen. Hij adviseert in de ruimste zin trainers en spelers bij het oplossen van sportieve en/of extrasportieve vraagstukken. Hij stuurt bij waar nodig,teneinde de doelstellingen te realiseren. De SA is vrij alle initiatieven te nemen of te lanceren om de doelstellingen sneller te realiseren. Hij bepaalt de technische lijn en waakt over de implementatie vd Technische lijn. In alle categorien. Hij evalueert spelers en trainers.


De Sportief Adviseur zorgt voor:


 • Coaching en opleiding trainers
 • Recrutering via scholenproject
 • Ondersteuning en begeleing sportief Coordinator
 • Overleg en advies detectie en doorstroming (in overleg met Jeugdcordinator)
 • Organisatie trainersvergaderingen
 • Algemeen sportief en extrasportief advies
 • Individuele begeleiding spelers
 • Evaluatie trainers
 • Advies ad RvB aangaande verdere uitwerking vh project
 • Bepaalt de te volgen technische lijn en waakt over de implementatie
 • Evalueert trainingen en wedstrijden en geeft feedback aan trainers en sportief coördinator

Sportieve Organisator Peter Tanghe

De Sportieve Organisator zorgt de optimale ondersteuning van trainers en sportieve organisatie . Hij staat in om de praktische beslommeringen tot een minimum te herleiden en heeft een open communicatie met de Sportdienst vd gemeente. Tevens is hij de link tussen sportieve organisatie en Raad van Bestuur . De Ploegverantwoordelijken kunnen bij hem terecht voor vragen en bemerkingen allerhande.


De Sportieve Organisator zorgt voor:


 • Zaalindeling
 • Wedstrijdkalender – wijzigingen
 • Infofiche nieuwe leden (door te spelen nr de secretaris die zorgt voor de aansluiting)
 • Invullen materiaalnoden
 • Communicatie met sportdienst rond organisatie en uurwijzigingen
 • Praktische organisatie sportieve events (stages/tornooien/kampen)
 • Zit ook in de sportieve cel (schakel tussen bestuur en sportief)